DUK

Dažnai užduodami klausimai

KARANTINAS DĖL COVID-19 VIRUSO

Kokias paslaugas teikia įmonė karantino metu ?

Karantino metu teikiame tik neatidėliotinas paslaugas, susijusias su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų valymu. T. y. užtikriname vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą centralizuotais tinklais, likviduojame gedimus vandentiekio ir kanalizacijos tinkluose, prijungiame naujus vartotojus, išvežame buitines nuotekas asenizacinėmis mašinomis.

Kaip aptarnaujami vartotojai ?

Vartotojus aptarnaujame nuotoliniu būdu. Kviečiame vartotojus kreiptis telefonu (8 386) 54 489 arba elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ir išspręsti aktualius klausimus. Jums reikalingus dokumentus (sąskaitas, pažymas, sutartis ir kt.) išsiųsime paštu arba elektroniniu paštu.

Kaip mokami mokesčiai už paslaugas karantino metu ?

Mokesčių sumokėjimo terminas nesikeitė ir už paslaugas jie turi būti sumokėti laikantis sutarties reikalavimų. Susidarius finansiniams sunkumams dėl COVID-19 viruso, mokesčio apmokėjimą galima atidėti tik abiems pusėms susitarus ir pasirašius skolos grąžinimo sutartį.

 

SKAITIKLIAI

Kodėl turi būti keičiami geriamojo vandens skaitikliai?

Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 4-271 patvirtintą 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo” pakeitimą, pastatų įvadinių skaitiklių metrologinės patikros galiojimo laikas yra 2 metai, o daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose įrengtų skaitiklių – 6 metai.
Bendrovė „Ignalinos vanduo“ yra įpareigota prižiūrėti ir keisti skaitiklius Ignalinos, Dūkšto mieste bei Ignalinos rajono kaimuose.

Kas atlieka vandens skaitiklių keitimo darbus?

Vandens skaitiklių keitimo darbus atlieka „Ignalinos vanduo“ darbuotojai. Atvykę darbuotojai privalo parodyti darbuotojo pažymėjimą su nuotrauka.

Jeigu vartotojas nesudaro sąlygų bendrovės darbuotojams pakeisti vandens skaitiklius, kurių metrologinės patikros galiojimo laikas pasibaigęs?

Jei vandens skaitiklio metrologinės patikros galiojimo laikas pasibaigęs, o vartotojas nesudaro sąlygų skaitiklį pakeisti tvarkingu, tai geriamojo vandens suvartojimas, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių (suvestinė redakcija 2019-05-14) 57 punktu, skaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintą geriamojo vandens suvartojimo normą, padaugintą iš 2 (dviejų). Pagal normas apskaičiuotas vandens kiekis, pakeitus skaitiklį (-ius), neperskaičiuojamas.

Kaip deklaruoti suvartoto vandens kiekį (skaitiklio rodmenis), kai pakeičiamas vandens skaitiklis?

Vandens skaitiklio rodmenų nuo paskutinės deklaracijos iki vandens skaitiklio keitimo Jums deklaruoti nereikia, tai padarys „Ignalinos vanduo“ pagal Vandens apskaitos prietaisų keitimo akte įrašytus keitimo metu užfiksuotus vandens skaitiklio rodmenis. Po vandens skaitiklio pakeitimo nedeklaruokite nesulaukę mokėjimo pranešimo. Kitą mėnesį gavę mokėjimo pranešimą, Jūs jo apačioje esančiame rodmenų deklaravimo paruoštuke matysite, nuo kokių rodmenų Jums reikia deklaruoti faktinius vandens skaitiklio rodmenis.

Ką daryti sugedus (sustojus) geriamojo vandens skaitikliui?

Apie geriamojo vandens skaitiklio gedimą prašome mums pranešti telefonu (8 386) 5 44 89.

 

KAINOS

Kas nustatė vandens suvartojimo normas?

Nuo 2020 m. vasario 1 d. įsigaliojo naujas vidutinis suvartojamas geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui – 1,97 kub. m.
Kiekvienais metais iki vasario 1 dienos vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį už praėjusius metus apskaičiuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir skelbia savo internetinėse svetainėse.
Tai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše.

Kada ir kokiu pagrindu gali būti taikoma dviguba vandens suvartojimo norma?

Gyventojams, kurie naudojasi „Ignalinos vanduo“ teikiamomis paslaugomis, bet neturi individualių vandens apskaitos prietaisų ir nesudaro sąlygų jų įrengti bute ar priklausančiose bendro naudojimo patalpose, mokestis už suvartotą geriamąjį (šaltą) vandenį skaičiuojamas taikant dvigubą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui.
Tai numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 57 straipsnyje.