APIE MUS

Informacija apie įmonę

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto)

 

Metai 2014 2015 2016
Suma eurais 387,80 432,9 441,4
Suma litais 1339,0