APIE MUS

Informacija apie įmonę

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto)

2018 m.

Eil. nr.

Darbuotojų grupės

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (€)

1

Vadovai

3

1126

2

Administracijos darbuotojai

3

914

3

Realizacijos skyrius

2

672

4

Energetikos specialistai

4

550

5

Nuotekų valymo įrenginių operatoriai

4

543

6

Vandentiekio ir nuotekų sistemų darbuotojai

19

491

7

Vandens apskaitos prietaisų priežiūros kontrolieriai

4

489

8

Aptarnaujantis personalas

0,5

225

 

 

Metai

2014

2015

2016

2017

Suma eurais

388

433

441

473