Naujienos

Naujienos, svarbi informacija

Nuo 2020-08-28 sutvarkyti ir paleisti Kazitiškio gyvenvietės vandens gerinimo įrenginiai.

Atsiprašome už patirtus nepatogumus.

     Uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo“, Turistų g. 30 LT-30138 Ignalina, kodas 155461670, valdyba skelbia konkursą į uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo“ direktoriaus pareigas.

Konkurso sąlygos ir reikalavimai

UAB „Ignalinos vanduo“ skelbia pastato-remonto punkto, esančio Vilniaus g. 60, Ignalinoje, pardavimą tiesioginiame viešajame aukcione, kuris įvyks 2020 m. birželio 17 d. 9:00 val. įmonės adresu: Turistų g. 30, Ignalina. Aukciono dalyviai registruojami tą pačią dieną aukciono vietoje nuo 8:00 iki 8:50 val. Parduodamo objekto išorę galima apžiūrėti adresu Vilniaus g. 60, Ignalina. Objekto vidaus patalpas galima apžiūrėti 2020 m. birželio 8–12 dienomis nuo 9:00 iki 15:00 val., pranešus objekto atsakingajam asmeniui Vytautui Jurgelevičiui telefonu 869877961.

                                UAB „IGNALINOS VANDUO“ 2020-06-17 AUKCIONE PARDUODAMAS NEKILNOJAMAS TURTAS

Turto pavadinimas

Pastato bendras plotas

Statybos data

Pradinė pardavimo kaina (Eur)

Turto buvimo vieta

Pastatas-remonto punktas

405 m²

1983 m.

16 000

Vilniaus g. 60, Ignalina

 

Aukciono dalyviai fiziniai asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai privalo turėti įgaliojimą ir asmens dokumentą. Aukcionas bus vykdomas, jeigu jame dalyvaus ne mažiau kaip du aukciono dalyviai.

Neįvykus pirmajam aukcionui, pakartotinai aukcionas įvyks 2020 m. birželio 23 d. 9:00 val. įmonės adresu: Turistų g. 30, Ignalina. Pakartotino aukciono dalyviai registruojami aukciono vietoje tą pačią dieną nuo 8:00 iki 8:50 val.

Atsiskaitymo už aukcione parduotą turtą tvarka: už aukcione nusipirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į įmonės sąskaitą LT297300010074867917 per 2 darbo dienas po aukciono.

UAB „Ignalinos vanduo“ aukciono vykdymo tvarka.

Nuo 2020-03-16 UAB "Ignalinos vanduo" laikinai klientus aptarnauja tik nuotoliniu būdu. Prašome kreiptis telefonu arba elektroniniu paštu. Visi kontaktiniai duomenys yra ŠIOJE NUORODOJE.

2020-01-27 Nustatytas naujas vidutinis Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui

Vadovaudamasis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas aprašo 4 punkto ir LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis, UAB „Ignalinos vanduo“ apskaičiavo vidutinį savivaldybės teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

2019-09-05 Ignalinos r. savivaldybės taryba patvirtino naujas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Naujos kainos įsigaliojo nuo 2019-11-01. Tarybos sprendimas pridedamas.

Sprendimas dėl paslaugų kainų nustatymo.