Naujienos

Naujienos, svarbi informacija

Vykdant planinius vandentiekio remonto ir renovacijos darbus, tenka laikinai išjungti vandens tiekimą. Suprantama, kad tai yra didelis nepatogumas, ypač,jeigu įvyksta netikėtai. UAB „Ignalinos vanduo“ apie planuojamą vandens tiekimo nutraukimą ar ištikusias avarijas informuoja savo klientus trumposiomis SMS žinutėmis. Jas ne kartą yra gavę daugelis  klientų, nes darbai vykdomi nuolat. Deja, ne visus klientus informuoti nepavyksta, nes ne visų telefonų numeriai yra žinomi.

Maloniai kviečiame atnaujinti savo kontaktinius duomenis, kad vandens tiekėjas turėtų galimybę išsiųsti svarbią informaciją. Tai galima padaryti paskambinus į UAB „Ignalinos vanduo“ realizacijos poskyrį telefonu (8 386) 54 489.

Dėl planinių vandentiekio renovacijos darbų 2019-07-02 (antradienį) nuo 9:00 iki 17:00 valandos gali būti netiekiamas vanduo šiuose namuose:

Vasario 16-osios g. 42, 40, 38, 36, 30, 28;

Mokyklos skg. 1;

P. Cvirkos g. nuo 1 iki 11 imtinai.

Prašome pasirūpinti vandens atsargomis.

Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.

UAB Ignalinos vanduo administracija

UAB „Ignalinos vanduo“ informuoja, kad remiantis vandens mėginio tyrimo protokolu, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba priėmė sprendimą leisti vartoti geriamąjį vandenį iš Mažėnų kaimo vandentiekio tinklų. Šiuo metu vandens kokybė yra ženkliai pagerėjusi, o sveikatai kenksmingo arseno yra daug mažiau, negu leidžia higienos normos. 2019-05-29 paimtame vandens mėginyje aptikta 4,02 µg/l arseno (As), o higienos norma (HN 24:2017) yra 10 µg/l.

Dėl vandentiekio avarijos likvidavimo darbų 2019-07-04 (ketvirtadienį) iki jų npabaigos gali būti netiekiamas geriamasis vanduo iš Grikiapelės kaime esančio gręžinio.

Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.

     Uždaroji akcinė bendrovė „Ignalinos vanduo“, juridinio asmens kodas 155461670, adresas: Turistų g. 30, LT-30138 Ignalina, atšaukia atranką į UAB „Ignalinos vanduo“ valdybos narius, nes paskelbtoji atranka neatitinka tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.