Naujienos

Naujienos, svarbi informacija

Šių metų kovo 2 d. dėl įvykusios vandentiekio tinklų avarijos VIdiškių k.., laikinai nebus tiekiamas šaltas vanduo. Likvidavus avariją bus atnaujintas vandens tiekimas. Atsiprašome už nepatogumus.

UAB „Ignalinos vanduo“ reikalingas vyr. inžinierius, turintis aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą ir 2 metų inžinierinio darbo patirtį. Kreiptis tel  8 386 52430 arba  8 686 72735.

2021-01-28 Nustatytas naujas vidutinis Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui

Vadovaudamasis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas aprašo 4 punkto ir LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis, UAB „Ignalinos vanduo“ apskaičiavo vidutinį savivaldybės teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

zenklas

Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

2020-12-04 Atgimimo-Aukštaičių g. kvartale dėl įvykusios avarijos nebus tiekiamas vanduo.

Dėl įvykusios vandentiekio tinklų avarijos Vasario 16-osios g., š. m. lapkričio 26 d. nebus tiekiamas šaltas vanduo vaikų darželiui ir Ignalinos gimnazijai. Gali pablogėti vandens kokybė Ignalinos mieste.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus