Naujienos

Naujienos, svarbi informacija

2018-10-17 UAB „Ignalinos vanduo“ skelbia pripažinto nereikalingu ilgalaikio turto pardavimą tiesioginiame viešajame aukcione

UAB „Ignalinos vanduo“ skelbia pripažinto nereikalingu ilgalaikio turto pardavimą tiesioginiame viešajame aukcione, kuris įvyks 2018 m. lapkričio 6 d. 9:00 val. įmonės adresu: Turistų g. 30, Ignalina. Aukciono dalyviai registruojami tą pačią dieną aukciono vietoje nuo 8:00 iki 8:50 val. aukciono dalyvių registracijos žurnale. Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 m. spalio 22 – 26 dienomis nuo 9:00 iki 12:00 val. atsižvelgiant į jo buvimo vietą: Turistų g. 30, Ignalinoje arba Aušros g. 41, Dūkšte.

Aukciono dalyviai fiziniai asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai privalo turėti įgaliojimą ir asmens dokumentą. Aukcionas bus vykdomas, jeigu jame dalyvaus ne mažiau kaip du aukciono dalyviai. Neįvykus pirmajam aukcionui ar pardavus nevisą parduodamą turtą, pakartotinai aukcionas įvyks 2018 m. lapkričio 13 d. 9:00 val. įmonės adresu: Turistų g. 30, Ignalina. Pakartotino aukciono dalyviai registruojami aukciono vietoje tą pačią dieną nuo 8:00 iki 8:50 val. Turtą galima apžiūrėti 2018 m. lapkričio 7 – 9 dienomis nuo 9:00 iki 12:00 val. jo buvimo vietoje: Turistų g. 30, Ignalinoje arba Aušros g. 41, Dūkšte.
Dėl aukcione parduodamo turto apžiūros kreiptis į Rimantą Adomėną, tel. 868672735. Atsiskaitymo už aukcione parduotą turtą tvarka: už aukcione nusipirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į nurodytą įmonės sąskaitą per 2 darbo dienas po aukciono arba grynais pinigais įmonės kasoje.
Pirkėjai pasiima ir išsiveža įsigytą turtą per 3 darbo dienas po apmokėjimo ir turto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Aukciono dalyvio mokesčio nėra.
Išsami informacija apie aukciono tvarką ir parduodamą turtą paskelbta adresu www.ignalinosvanduo.lt.

UAB „IGNALINOS VANDUO“ 2018-11-06 ORGANIZUOJAMAME AUKCIONE PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Turto pavadinimas Trumpa charakteristika  Inventorinis Nr.   Įsigijimo/gamybos data Pradinė pardavimo kaina (€)  Turto buvimo vieta 
1.  Lengvasis automobilis Citroen Xantia DBT 120  Nevažiuojantis 120  2011/1997  300  Turistų g. 30, Ignalina
2. Automobilis Ford Transit GLF 488 Nevažiuojantis 327 1997/1991 170 Turistų g. 30, Ignalina
3. Automobilis Mercedes Benz310 EGZ 439 Važiuojantis, be techn. apžiūros 439 2009/1993 500 Turistų g. 30, Ignalina
4. Automobilis Fiat Veicoli EEH 477 Važiuojantis, su rėmo defektu 477 2011/1983 200 Turistų g. 30, Ignalina
5.  Automobilis Renault Kangoo ACT 017  Važiuojantis, be techn. apžiūros 685 2008/2003  300  Turistų g. 30, Ignalina
6. Automobilis Volkswagen Transporter ZUK 108 Važiuojantis, be techn. apžiūros 389
2000/1994
350 Aušros g. 41, Dūkštas, Ignalinos r.4
7.  Ekskavatorius JUMZ-2621 11-18 LZ  Nevažiuojantis  022 1992/1992  1500 Aušros g. 41, Dūkštas, Ignalinos r.4
8.  Ekskavatorius EO-2621 51-47 LC  Nevažiuojantis 426 1994/1994   1400 Aušros g. 41, Dūkštas, Ignalinos r. 5
9. Traktorius JUMZ-6 AKL Nevažiuojantis, be variklio 5563
2012/1992
300 Aušros g. 41, Dūkštas, Ignalinos r. 5
10. Suvirinimo transformatorius DM-2510 Neveikiantis 321 1997/1997 50 Turistų g. 30, Ignalina
11. Rotorinė šienapjovė Z-173 Veikianti 669
2006/2006
100 Turistų g. 30, Ignalina
12.  Plovykla aukšto slėgio K855 HS  Neveikianti 1145  2010/2010  10 Aušros g. 41, Dūkštas, Ignalinos r.6
13.  Siurblys GRN 300/2/G50H 400 V  Neveikiantis 1149  2010/2010  10  Turistų g. 30, Ignalina
14.  Siurblys EMOT-3  Neveikiantis 360 1999/1999   50  Aušros g. 41, Dūkštas, Ignalinos r.8
15.  Siurblys EMOT-3  Neveikiantis  362  1999/1999 50  Aušros g. 41, Dūkštas, Ignalinos r.

UAB „Ignalinos vanduo“ turto pardavimo tiesioginio viešojo aukciono būdu tvarka

Parduodamo turto nuotraukos