Naujienos

Naujienos, svarbi informacija

2017-01-24 Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų metrologinės patikros

Informuojame, kad situacija su atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų pakeitimu su metrologine patikra 2016 m. gruodžio 31 d. yra pagerėjusi.
Pateikiame 2016 m. atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų metrologinės patikros ataskaitą

Įvadiniai apskaitos prietaisai, vnt. Geriamojo vandens apskaitos prietaisai, vnt. Viso Su patikra proc. Be patikros proc.
Su patikra Be patikros Su patikra Be patikros Su patikra Be patikros
228 60 5061 1681 5289 1741 75,2 24,8

 

Šiais metais bus toliau keičiami apskaitos prietaisai. Keisdami vartotojų geriamojo vandens apskaitos prietaisus, susiduriame su problema, kuomet būstai yra negyvenami(gyventojai išvykę), taip pat daug apskaitos prietaisų yra pačių vartotojų, kurie moka mažesnę pardavimo kainą, o metrologinės patikros patys neatlieka, nenoriai keičia į vandens tiekėjui priklausantį apskaitos prietaisą. Todėl šiais metais, gyventojams turintiems nuosavus apskaitos prietaisus, bus įteikti pranešimai dėl metrologinės patikros atlikimo apskaitos prietaisui arba pakeitimo nauju, vandens tiekėjui priklausančiu apskaitos prietaisu.