VARTOTOJAMS

Informacija skirta vartotojams

Informacija dėl paslaugos gavimo ir sutarties sudarymo

Norint prisijungti prie vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų, klientui reikia pateikti prašymą dėl prisijungimo sąlygų išdavimo. Prie prašymo pridedama nuosavybės dokumento kopija ir žemės sklypo ribų planas.

Pagal gautas prisijungimo sąlygas įvykdomi vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų įrengimo darbai. Vandens apskaitos prietaisą į paruoštą vietą įrengia UAB "Ignalinos vanduo" darbuotojai nemokamai.

Sudarant vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis su individualių (privačių) namų savininkais ir su daugiabučių namų butų savininkais, vartotojas turi parodyti asmens ir nuosavybės dokumentus.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties blankas.