VARTOTOJAMS

Informacija skirta vartotojams

Paslaugų tarifai

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 03E-158 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Ignalinos vanduo" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo" ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-105 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Ignalinos vanduo" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo " nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja šios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos:

Gyventojams

1. Daugiabučių ir individualių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose ir individuoaliuose namuose įrengtus apskaitos prietaisus

 Paslaugos pavadinimas Bazinė kaina Eur. be PVM Bazinė kaina Eur. su PVM 
 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute m3 2,45 2,96
 iš jų: geriamojo vandens tiekimo 1,01
1,22
 nuotekų tvarkymo 1,44
1,74
 Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas. (butui per mėn.) 1,35
1,63
 Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso. (butui per mėn.)  0,43  0,52
 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name m3 2,23
2,70
 iš jų: geriamojo vandens tiekimo  0,92 1,11
nuotekų tvarkymo 1,31 1,59
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas. (namui per mėn.) 0,75 0,90
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso. (namui per mėn.) 0,23

0,28

Įmonėms

2. Už sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas abonentams ir abonentams perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti.

 Paslaugos pavadinimas Bazinė kaina Eur. be PVM Bazinė kaina Eur. su PVM 
 Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir teikiamą abonentams, m3 2,30 2,78
 iš jų: geriamojo vandens tiekimo 1,00
1,21
 nuotekų tvarkymo 1,30
1,57
Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, m3 2,21
2,67
 iš jų: geriamojo vandens tiekimo  0,91 1,10
nuotekų tvarkymo 1,30 1,57
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. (apskaitos prietaisui per mėn.) 2,37 2,87

3. Už nuotekų surinkimą mobiliosiomis transporto priemonėmis

 Paslaugos pavadinimas Bazinė kaina Eur. be PVM Bazinė kaina Eur. su PVM 
Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina už m3 5,58 6,75
Iš to skaičiaus: nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis 4,27
5,17
Nuotekų tvarkymo 1,31 1,58